Aktuality

Kritéria přijímacího řízení pro rok 2019

Kritéria pro přijetí ke studiu ve školním roce 2019/2020 – ke stažení zde.


Přijímací zkoušky 2019

Sdělení MŠMT, kterým se určuje časový rozvrh konání písemných testů jednotné přijímací zkoušky do 1. ročníků oborů vzdělání s maturitní zkouškou ve školním roce 2018/2019 naleznete – zde.


školní kolo SOČ

Ve dnech 6. a 7. března 2019 proběhl na naší škole 6. ročník soutěže ve Středoškolské odborné činnosti. Zúčastnilo se 26 studentů se svými odbornými pracemi. Do okresního kola postupuje 13 studentů, kteří budou reprezentovat naši školu v 7 oborech. Ve fyzice – Jan Hostinský, Kristýna Bartusková, v chemii – Michal Pánek, Tereza Królová, v biologii – Eliška Bachorková, Denisa Trojančíková, v oboru zdravotnictví – Marek Boháč, v oboru zemědělství – Ondřej Ihn, Monika Hrebíková a Robert Schaffartzik.  Dále postupují také Jonáš Meixner a Anička Gregořicová za obor Ochrana a tvorba životního prostředí a Eliška Štencková v oboru Tvorba učebních pomůcek a didaktická technologie. Gratulujeme a přejeme hodně štěstí.


Přednáška o recyklaci odpadů

Ve středu 6. března proběhla v rámci realizace projektu „Badatelství“ v aule školy přednáška o odpadech a jejich recyklátech. Lektorkou této přednášky byla Ing. Iva Janáková, Ph.D. z katedry environmentálního inženýrství VŠB.


Exkurze v pivovaru

Dne 5. 3. 2019 se studenti 3. ročníku oboru Chemik operátor zúčastnili exkurze do pivovaru Nová Sladovna v Opavě. V rámci exkurze jim byla představena historie opavského pivovaru, poté následovala prohlídka prostor a odborný výklad o vaření piva.


Měření kvality vody v praxi

Dne 26. 2. 2019 se studenti 3. ročníku oboru Chemik operátor zúčastnili terénního cvičení, kde si v praxi vyzkoušeli měření kvality tekoucích vod. Pomocí speciálních přenosných kufříkových sad stanovili jednotlivé parametry chemické čistoty vody a naučili se pracovat s odběrným zařízením.


divadelní představení

V úterý 26. února 2019 se žáci I. až III. ročníků zúčastnili divadelního představe-ní Romantismus není jen romantika aneb Evropou od Goetha k Vrchlickému. Do auly naší školy tak dorazili herci Divadélka pro školy z Hradce Králové. V šedesáti minutách prostřednictvím scének a osobitého humoru přiblížili našim studentům známá literární a dramatická díla. Ohlasy z řad studentů byly pozitivní. Někteří z nich byli dokonce zahrnuti do jednotlivých scének, což se líbilo všem.


Den země a mláďat


KURZ VYSOKOZDVIŽNÝCH VOZÍKŮ

Škola bude pořádat kurz motorových vysokozdvižných vozíků pro širokou veřejnost. Škola je držitelem certifikátu MŠMT, na základě kterého je tento kurz uznán a vyučován podle národně uznaného standardu. Výstupem z kurzu je osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím kurzu a průkaz kurzu a průkaz řidiče motorových vozíků.

Zahájení kurzu: 25. 3. 2019 v 7:30 h 
Ukončení kurzu: počátek dubna – bude určeno dle dohody mezi účastníky a školou.
Počet hodin kurzu: 35 + 2 hodiny zkouška
Vstupní podmínka pro zařazení do kurzu: lékařsky potvrzená přihláška 
                             Ukončení odevzdávání závazných přihlášek do 20. 3. 2019
Bližší informace najdete – zde.
Mgr. Vlastimil Dluhoš, mobil: 736 765 518​​, e-mail: dluhos.vlastimil@seznam.cz
Exkurze Vizovice

V úterý 5. února 2019 navštívili studenti 4. ročníku oboru Chemik operátor společnost Rudolf Jelínek, která se zabývá výrobou alkoholických nápojů, zejména destilátů. Studenti absolvovali odbornou exkurzi, během které jim byla představena destilační kolona firmy Arnold Holstein, muzeum R. Jelínka či expozice whisky. Prohlídka rovněž zahrnovala návštěvu rektifikace, kvasírny a stáčírny.


Výuka pro budoucnost


Další stránka »