Aktuality

Den Země – Den mláďat


Kritéria přijímacího řízení 2018

Kritéria přijímacího řízení pro rok 2018 – zde. Více informací včetně přihlášek – zde.


Den (S) vědcem

V rámci vzdělávacích programů pro pedagogy a nadané studenty měl možnost účastnit se 1 student naší školy Jan Veselský ze třídy 1. L a jeho pedagog Mgr. Zuzana Šimečková programu nazvaného „Den (S) vědcem“. Ten se konal dne 18. 4. 2018 na Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR v Praze. V tomto jediném dni jsme navštívili Odd. chemie iontů a klastrů, Odd. nízkodimenzionálních systémů, kde jsme se dověděli velké množství informací o molekulách silně zachytávajících elektrony a mimo jiné si vyzkoušeli i práci s elektronovým mikroskopem. Dále jsme absolvovali přednášku na téma nanotechnologií, workshop a  praktikum v laboratoři fotokatalýzy a ochrany památek na téma příprava a charakterizace nanočástic stříbra. Celý program byl na vysoké úrovni a jeho náplň byla velmi obohacující.


JARNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PRAXE VE ŠKOLE

Na jaře jsme se na praxích nenudili. V rámci naplánovaných aktivit v průběhu roku připadla na jarní měsíce spousta vzdělávacích zajímavých aktivit, které byly v mnoha případech spolupořádány v rámci spolupráce s podniky. Tak příkladem:

  • Exkurze ve firmě Ostroj, a. s.
  • Školení řezaček firmy Claas – 1. Slezská strojní, a. s.
  • Školení a zapůjčení lisu Krone – BV Technika, a. s.
  • Účast na dnech techniky v 1. Slezské strojní, a. s. – předvedení strojů Claas, Väderstad, Hardi
  • Návštěva veletrhu TechAgro v Brně – předvedení strojů našimi spolupracujícími partnery (Lemken, Rauch, Claas, Opall Agri, Case …)
  • Exkurze ve firmě Wisconsin Engineering CZ, s. r. o. a předvedení výrobního programu malé zemědělské techniky
  • Exkurze ve firmě NAVOS FARM TECHNIC,  s. r. o. v Králicích na Hané – předvedení techniky Steyr a Case.

Plné zapojení do polních prací na Školním statku Opava a ZD Hraničář v Loděnicích, kde se žáci účastnili polních prací v reálných podmínkách. Žáci měli možnost provádět přihnojení a hnojení průmyslovými hnojivy, orbu, přípravu půdy, setí ječmene, sázení brambor a mnoho dalšího s moderní zemědělskou technikou školy.


Nabídka ubytování pro studenty

Domov mládeže ubytovací zařízení poskytuje ubytování a stravování žákům MSŠZe a VOŠ, Opava a všem žákům středních a vyšších odborných škol.
Informace v přiloženém souboru – zde,  více informací o DM najdete – zde.


Výtvarná soutěž

MSŠZe a VOŠ, Opava, p. o. vyhlašuje další kolo výtvarné soutěže pro děti  MŠ  a 1. stupně ZŠ Opavska. Propozice soutěže ke stažení – zde.


Výborné výsledky v okresním kole středoškolské odborné činnosti

Okresního kola SOČ se zúčastnilo celkem 11 našich žáků, kteří školu reprezentovali v 5 kategoriích. Celkem ve 4 kategoriích dokázali zvítězit. Jedná se o Zdravotnictví – Maria Kolková, Ochranu a tvorbu životního prostředí – Miroslav Řezníček, Tvorbu učebních pomůcek – Hana Rousková, Pedagogiku, psychologii a volnočasové aktivity – Eliška Havalová. Celkem 7 reprezentantů školy pak postoupilo do krajského kola SOČ, které se uskuteční v Ostravě dne 9. 5. 2018. Děkujeme za výbornou reprezentaci školy a postupujícím blahopřejeme.


Status studenta po absolvování školy

Aktuální dokument vysvětlující status studenta po absolvování školy.  Vysvětlení pojmu, přinášející výhody statusu studenta a ukončení statusu studenta – ke stažení zde.


Basketbalový turnaj v Rýmařově

Dne 27. 3. 2018 se zúčastnilo družstvo naší školy velikonočního basketbalového turnaje, na kterém obsadilo 1. místo. Gratulujeme!  😛


MOBILITA PORTUGALSKO – PROJEKT AGROPUZZLE III.

11. – 18. 3. 2018 se 5 zástupců naší školy zúčastnilo 3. mezinárodního setkání v portugalské Covilze, hostitelskou organizací byla Agentura pro rozvoj venkova RU.DE. Zahraniční stáž podpořila EU v rámci programu Erasmus+. Spolu s námi tam byli zástupci z BG, RO, PL, ES a také Natury Opava. V tomto projektu je naše škola koordinující organizací. Součástí programu byly exkurze do zemědělských farem, kooperativ, agroturistických center, které jsou příkladem dobré praxe Portugalska. Cestou zpět jsme si prohlédli také Lisabon. Více o projektu – zde.
Mgr. Radmila Šrajerová


Výsledky školního kola SOČ


Další stránka »